O nas


Dorośli ludzie to kadra przedszkola.
W „Akademii Marzeń” pracują ludzie z pasją, dla których praca z dziećmi
to odpowiedzialne zadanie zmierzające do przygotowania dzieci do nauki
w szkole.
mgr Monika Chmielewska – dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog.
mgr Teresa Obara – wychowawca grupy, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny.
Edyta Sudoł – pomoc nauczyciela.
mgr Maria Bąk – nauczyciel rytmiki.
mgr Ewelina Ciszkiewicz – nauczyciel języka angielskiego.

Serdecznie witamy na stronie
Niepublicznego Przedszkola „Akademia Marzeń”.
Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Veritas et Bonum w Alfredówce.
Placówka rozpoczęła działalność 1 września 2017 r.
Przedszkole mieści się w budynku Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej w Alfredówce.